Bijeenkomst Henk Fraser afgelast

Helaas moeten wij als bestuur van stichting Businessclub CWO melden dat de geplande Businessclub- sponsoravond van 28 mei aanstaande, wegens alle maatregelen rondom het Corona virus is afgelast. 
Uiteraard erg jammer daar we met zijn allen (inclusief de jongste CWO’ers) erg uitkeken naar zijn komst, echter staat deze teleurstelling in schril contrast met al het andere leed wat het Corona virus met zich mee brengt.

Wij danken onze vaste presentator en organisatie partner, Jan Dirk Stouten, voor zijn flexibiliteit en wensen hem en al onze andere leden, genodigden en CWO’ers goede gezondheid, succes en sterkte in deze lastige tijd.

Het bestuur van stichting Businessclub CWO zal er uiteraard alles aan doen de geplande ontmoeting met Henk Fraser op een later tijdstip alsnog te laten plaats vinden.

Geef een reactie