Sponsoring – Wedstrijdsponsoring

Een commerciële partner kan ook zijn naam verbinden aan een thuiswedstrijd van CWO Hij kan dan rekenen op vermeldingen via de geluidsinstallatie en het presentatiescherm. Wie voor wedstrijdsponsoring opteert beschikt bovendien over het recht om naar believen flyers of staaltjes van het door hem aangeboden product uit te delen op de wedstrijddag op het complex van CWO. Tevens mogen er ook reclamevlaggen en/of spandoeken opgehangen worden. De naam van het bedrijf zal tevens vermeldt worden in het programmaboekje en de wedstrijdbal zal op naam van de wedstrijdsponsor komen.

Tarieven:
Sponsoring thuiswedstrijd CWO 1 € 60,==


 • Sponsoring – Reclameborden

  De reclamebord contracten hebben een looptijd van drie jaar met variërende prijzen afhankelijk van aantal en grootte van de borden.

 • Sponsoring – Media

  Reclame maken via de diverse media waaronder op de websites, lichtkrant in de kantine of via de periodike nieuwsbrief.

 • Sponsoring – Kledingsponsors

  De mogelijkheden voor het sponsoren van wedstrijd- en trainingskleding en andere sportaccessoires varieert van shirts tot complete wedstrijd en trainingstenues.

 • Sponsoring – Wedstrijdsponsoring

  Een commerci��le partner kan ook zijn naam verbinden aan een thuiswedstrijd van CWO. Hij kan dan rekenen op vermeldingen via de geluidsinstallatie en het presentatiescherm.

 • Sponsoring – 2% Bonus voor CWO

  Van iedere order die vanuit het netwerk van CWO bij IVA GROEP komt wordt aan het eind van het jaar 2% bonus in de kas gestort.