Voetgolf 2012 gaat op dit moment niet door…

Helaas moeten we u melden dat het Voetgolfkampioenschap 2012, wat gepland stond voor volgende week zaterdag 16 juni, niet zal door gaan.
Het aantal inschrijvingen valt helaas tegen, wat te wijten is aan verschillende oorzaken zoals vakanties en een jeugdkamp.
Dit ondanks de grote aandacht die we binnen de lokale en regionale pers hebben kunnen realiseren.
Onze verontschuldigingen gaan dan in eerste instantie ook uit naar de deelnemers die zich wel hadden opgegeven,
maar helaas is het voor ons niet rendabel om voor zo’n relatief klein aantal een dergelijke dag te organiseren,dit betreuren wij uiteraard ten zeerste.

Het voetgolf wat dit jaar voor het eerst in de zomer georganiseerd wordt, blijft een leuk evenement. Wij zullen dan ook gaan evalueren of dit in de aanloop naar volgend seizoen opnieuw georganiseerd zal gaan worden met de hoop op meer deelnemers.
Dit was ook het doel om het dit jaar te organiseren na afloop van de competitie, zodat iedereen de gelegenheid zou hebben deel te nemen, helaas.
Tel hiernaast de barre omstandigheden van het park rondom ons complex bij op (gemeente is nog steeds met herinrichting bezig) en je komt helaas tot de conclusie dat
het beter is deze editie wellicht later in het jaar te organiseren.
Door het niet door gaan van het Voetgolf hebben we ook besloten de BBQ, welke aansluitend zou worden georganiseerd voor de leden van de Businessclub,
niet door te laten gaan. Het aantal Businessclub leden wat zich hiervoor heeft aangemeld is niet voldoende, helaas blijken veel Businessclubleden op dit moment te genieten van hun welverdiende vakantie.

De leden van de Businessclub garanderen wij volgend seizoen een en ander goed te gaan maken met een groot evenement met een bijzondere avond.  
Hier zal het budget wat voor het Voetgolf/BBQ was gereserveerd mede voor gebruikt gaan worden (zo kunnen er ook meer Businessclub leden van mee profiteren).
Tot slot willen wijl de mensen en pers (AD, Groot Vlaardingen, Vlaardingen24.nl en Dichtbij) bedanken die tot zover hebben bijgedragen aan de organisatie van het Voetgolf 2012.

We zullen er alles aan doen dit evenement, dit jaar alsnog succesvol te laten plaats vinden!

De leden van de st.Businessclub CWO zullen deze maand nog de laatste nieuwsbrief van dit seizoen ontvangen, hierin zal ook de nodige informatie over het lidmaatschap van seizoen 2012-2013 worden vermeld.

Vanaf deze plek wensen wij u allen een goede en hopelijk zonnige zomer. Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken alle leden van de Businessclub te bedanken voor de steun die zij sv CWO dit seizoen weer hebben gegeven.

 

Geef een reactie